Tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí ô tô (phần 2)

Trong bài viết này mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn các từ vựng liên quan đến ô tô. Đặc biệt các bạn nào đi làm kỹ sư hoặc phụ trách công việc có liên quan đến ô tô có thể tham khảo thêm. オートクロージャー cửa đóng …

Tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí ô tô (phần 1)

Trong bài viết này mình giới thiệu đến các bạn các từ vựng liên quan đến ô tô. Đặc biệt các bạn nào đi làm kỹ sư hoặc phụ trách công việc có liên quan đến ô tô có thể tham khảo thêm. ミッドシップ MR dòng xe động …

Ngữ pháp N2 cách dùng của cấu trúc ~に限らず・に限ったことではない

Trong bài viết này Duy chia sẻ với các bạn cách dùng của ~に限らず・に限ったことではない 1/ Cấu trúc:  A に限らず B (もC) Không chỉ A mà cái B ở phạm vi rộng hơn A cũng làm cái C. 例:最近のゲームは子供に限らず、大人も夢中にさせるものが多い。Những game gần đây không chỉ trẻ con, mà nó còn khiến người lớn say …

Ngữ pháp tiếng Nhật N2 – cấu trúc ~に限り・に限って

Trong bài này Duy chia sẻ với các bạn cách dùng của cấu trúc ~に限り・に限って trong ngữ pháp tiếng Nhật N2. 1/ Cấu trúc:  A に限り B Chỉ là cái A thì mới được áp dụng trong trường hợp B. 例:未開封(みかいふう)の商品(しょうひん)に限(かぎ)り、返品(へんぴん)を受(う)け付(つ)けます。Chỉ những món hàng nào chưa mở ra thì chúng tôi …
Call Now Button