Chuyên mục: Chuyên ngành

Tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí ô tô (phần 2)

Trong bài viết này mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn các từ vựng liên quan đến ô tô. Đặc biệt các bạn nào đi làm kỹ sư hoặc phụ trách công việc có liên quan đến ô tô có thể tham khảo thêm. オートクロージャー cửa đóng …

Tiếng Nhật chuyên ngành cơ khí ô tô (phần 1)

Trong bài viết này mình giới thiệu đến các bạn các từ vựng liên quan đến ô tô. Đặc biệt các bạn nào đi làm kỹ sư hoặc phụ trách công việc có liên quan đến ô tô có thể tham khảo thêm. ミッドシップ MR dòng xe động …
Call Now Button