Chuyên mục: Tiếng Nhật Giao Tiếp

TỪ TƯỢNG HÌNH TRONG TIẾNG NHẬT – 2 TỪ すやすや VÀ ぐっすり

Hôm nay mình xin gửi đến các bạn cách phân biệt 2 từ tượng hình すやすや、ぐっすりdùng để diễn tả trạng thái ngủ sâu, ngủ say. Chắc các bạn từng gặp, nghe 2 từ này : すやすや、ぐっすり thường đi kèm với động từ 眠(ねむ)る hoặc 寝(ね)る 1. すやすや : dịch là say sưa (dùng …

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP – CÁCH NÓI YÊU CẦU SỰ CHO PHÉP

Trong tiếng Nhật giao tiếp, để ngõ ý yêu cầu sự cho phép, có thể dùng các mẫu câu sau: A/ ~てもいい?~てもいいですか?~てもよろしいですか?Tôi làm gì đó có được không? Trong văn nói thân mật có thể dùng : ~て thay cho ~ても Động từ chia qua thể ~て 例1:明日休(あすやす)んでもいいですか?Ngày …