Chuyên mục: Phó từ tiếng Nhật

PHÓ TỪ TIẾNG NHẬT – PHÂN BIỆT 「きちんと」、「ちゃんと」

Cả 2 phó từ 「きちんと」、「ちゃんと」trong tiếng Nhật thường được dịch là : đàng hoang, ngăn nắp, chỉnh chu, gọn gang, ngay ngắn,… Vậy khi nào chúng ta dùng 「きちんと」、khi nào dùng「ちゃんと」cũng có không ít bạn hay nhầm lẫn trong cách sử dụng. Nào cùng xem giải thích bên …
Call Now Button