Chuyên mục: Tiếng Nhật JLPT N2

Ngữ pháp N2 cách dùng của cấu trúc ~に限らず・に限ったことではない

Trong bài viết này Duy chia sẻ với các bạn cách dùng của ~に限らず・に限ったことではない 1/ Cấu trúc:  A に限らず B (もC) Không chỉ A mà cái B ở phạm vi rộng hơn A cũng làm cái C. 例:最近のゲームは子供に限らず、大人も夢中にさせるものが多い。Những game gần đây không chỉ trẻ con, mà nó còn khiến người lớn say …

Ngữ pháp tiếng Nhật N2 – cấu trúc ~に限り・に限って

Trong bài này Duy chia sẻ với các bạn cách dùng của cấu trúc ~に限り・に限って trong ngữ pháp tiếng Nhật N2. 1/ Cấu trúc:  A に限り B Chỉ là cái A thì mới được áp dụng trong trường hợp B. 例:未開封(みかいふう)の商品(しょうひん)に限(かぎ)り、返品(へんぴん)を受(う)け付(つ)けます。Chỉ những món hàng nào chưa mở ra thì chúng tôi …

NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N2 ~わけにはいかない

Ngữ pháp tiếng Nhật N2 ~わけにはいかない: ý nghĩa chung là không thể làm điều gì đó. Trường hợp 1: Dùng để biểu hiện việc có nhiều sự tình này nọ mà không thể làm được 例:今日(きょう)は車(くるま)を運転(うんてん)してきたので、酒(さけ)を飲(の)むわけにはいかないんだ。Hôm nay vì tôi lái xe nên không thể uống rượu được Trong …

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N2 ~わけです

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N2 ~わけです 普通形/辞書形 + ~わけです Trường hợp 1: ~わけ、~わけで Trường hợp này dùng để chỉ lý do giống như 理由 例1:どういうわけでそんなことをしたのですか。Vì lý do gì mà làm chuyện như thế hả? 例2:どうしてけんかをしたのか。わけを聞かせてよ。Tại sao lại cãi nhau? Nói cho tôi nghe lý do nào Trường hợp …
Call Now Button