TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP – CÁCH NÓI YÊU CẦU SỰ CHO PHÉP

Trong tiếng Nhật giao tiếp, để ngõ ý yêu cầu sự cho phép, có thể dùng các mẫu câu sau:

A/ ~てもいい?~てもいいですか?~てもよろしいですか?Tôi làm gì đó có được không?

Trong văn nói thân mật có thể dùng : ~て thay cho ~ても

Động từ chia qua thể ~て

例1:明日休(あすやす)んでもいいですか?Ngày mai tôi nghỉ phép được chứ ạ? (Lịch sự)

例2:これ、食べていいの? Cái này tôi ăn được không? (Thân mật)

B/ ~ことができますか?Thể khả năng.

Dùng trong trường hợp muốn xác nhận là điều đó có khả năng hay không?

例:先週買(せんしゅうか)った服(ふく)を別(べつ)の服(ふく)と取(と)り替(か)えることができますか? Tôi có thể đổi bộ đồ mua tuần trước với bộ đồ khác được không vậy?

C/ ~したいんですが、(Động từ chia qua thể ~たい)

Nói lên nguyện vọng của mình trước để yêu cầu sự cho phép

例:この商品(しょうひん)を返品(へんぴん)したいんですが、よろしいですか? Tôi muốn đổi lại món đồ này, liệu ông có vui long không ạ?

D/ ~てもかまいませんか?

Hỏi đối phương xem có phiền họ hay không? Động từ chia qua thể ~て

例:出発時間を変更してもかまいませんか?Tôi thay đổi giờ xuất phát có phiền anh không?

 1. Nếu đối phương trả lời đồng ý sẽ dùng các mẫu sau:

はい/ええ、どうぞ/もちろんいいですよ/けっこうですよ/かまいませんよ

 1. Nếu không đồng ý sẽ dùng các mẫu sau:

すみませんが/もうしわげございませんが/ご遠慮(えんりょ)ください

Lê Thanh Duy

Cty CP KENMEI chuyên đào tạo tiếng Nhật, tư vấn du học Nhật, giới thiệu việc làm tại Nhật

Tel: 0949444129

Web: https://kenmei.edu.vn/; https://hoctiengnhat123.com/

Face: Tiếng Nhật cho người mất căn bản – Tiếng Nhật 123

15 Comments

 1. Thanh Vân Tháng Chín 22, 2018
  • Lê Thanh Duy Tháng Chín 22, 2018
 2. Mainguyen Tháng Chín 22, 2018
  • Lê Thanh Duy Tháng Chín 22, 2018
 3. Ngoc Tram Tháng Chín 22, 2018
  • Lê Thanh Duy Tháng Chín 22, 2018
 4. Khoa Pham Tháng Chín 22, 2018
  • Lê Thanh Duy Tháng Mười 18, 2018
 5. Khoa Pham Tháng Chín 22, 2018
 6. Kim Tháng Chín 23, 2018
  • Lê Thanh Duy Tháng Mười 18, 2018
 7. Chương Tháng Chín 29, 2018
  • Lê Thanh Duy Tháng Mười 18, 2018
 8. huyền Tháng Mười 14, 2018
  • Lê Thanh Duy Tháng Mười 18, 2018

Leave a Reply

20 + Chín =

Call Now Button