NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N2 – CÁCH DÙNG CỦA ~に限らず・に限ったことではない

Trong bài viết này Duy chia sẻ với các bạn cách dùng của ~に限らず・に限ったことではない

1/ Cấu trúc:  A に限らず B (もC)

Không chỉ A mà cái B ở phạm vi rộng hơn A cũng làm cái C.

例:最近のゲームは子供に限らず、大人も夢中にさせるものが多い。Những game gần đây không chỉ trẻ con, mà nó còn khiến người lớn say sưa với nó. (ý ở đây là đối tượng con nít, người lớn gì cũng giống nhau, đều bị hút bởi game gần đây)

Chú ý:

試験は筆記だけでなく面接もある(○)

試験は筆記に限らず面接もある(×). Ý nghĩa là phần thi không chỉ thi viết mà còn vấn đáp nữa, ý nghĩa này hoàn toàn khác cách dùng của nó.

 

2/ Cấu trúc:  XはAに限ったことではない

Ý nghĩa tương tự cấu trúc bên trên. Cái X không chỉ có A mà những cái B,C khác nữa cũng vậy

例:このような失敗は今回に限ったことではない。Thất bại này không phải chỉ có lần này. (Ý là những lần khác cũng vậy)

Cách chuyển đổi cách dùng giữa 2 cấu trúc như sau:

この町は週末に限らず平日もにぎやかです。

この町がにぎやかのは週末に限ったことではない。

Chú ý:

試験は面接だけではない。(○)

試験は面接に限ったことではない(×)

Lê Thanh Duy

Cty CP KENMEI chuyên đào tạo tiếng Nhật, tư vấn du học Nhật, giới thiệu việc làm tại Nhật

Duy Gs – cố vấn nghệ thuật quản trị 2P – nghệ thuật tâm lý lãnh đạo, xây dựng văn hóa gắn kết trong doanh nghiệp

Quản trị thời gian

Quản trị nhân sự

Tel: 0949444129

Web: www.kenmei.edu.vn; www.hoctiengnhat123.com

Face: Tiếng Nhật cho người mất căn bản – Tiếng Nhật 123

Leave a Reply

Mười − Mười =

Call Now Button