NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N4 – THỂ [~て]

Chào các bạn, trong bài này Duy tổng hợp lại 5 cách dùng của thể trong ngữ pháp tiếng Nhật N4 để các bạn tiện tham khảo ôn tập nhé. TH1: Biểu thị hành động này diễn ra trình tự sau hành động kia 例:私は朝(あさ)6時に起(お)きて、シャワーをあびます。 Tôi mỗi sáng thức …

NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N4 – CÁCH DÙNG TỪ [でも]

Chào các bạn, trong bài này Duy tổng hợp lại 4 cách dùng của trợ từ でも trong tiếng Nhật để các bạn tiện tham khảo ôn tập nhé. TH1: Đưa ra ví dụ cực đoan nhất để nhấn mạnh ý muốn nói 例:こんな簡単(かんたん)な漢字(かんじ)は小学生(しょうがくせい)でもわかります。 Chữ Kanji đơn giản này …

NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N2 ~わけにはいかない

Ngữ pháp tiếng Nhật N2 ~わけにはいかない: ý nghĩa chung là không thể làm điều gì đó. Trường hợp 1: Dùng để biểu hiện việc có nhiều sự tình này nọ mà không thể làm được 例:今日(きょう)は車(くるま)を運転(うんてん)してきたので、酒(さけ)を飲(の)むわけにはいかないんだ。Hôm nay vì tôi lái xe nên không thể uống rượu được Trong …