NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N4 – PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG 「は」VÀ 「が」PHẤN 1

Ngữ pháp tiếng Nhật N4: cách dùng 「は」VÀ 「が」PHẤN 1 Trong câu văn mà vị ngữ của câu có ý truyền đạt thông tin gì đó về chủ ngữ cho đối phương thì sẽ đi sau chủ ngữ của câu. Ví dụ : Cách dùng đúng : ①私の趣味(しゅみ) 野球(やきゅう)です。(ý …