NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N2 ~わけにはいかない

Ngữ pháp tiếng Nhật N2 ~わけにはいかない: ý nghĩa chung là không thể làm điều gì đó. Trường hợp 1: Dùng để biểu hiện việc có nhiều sự tình này nọ mà không thể làm được 例:今日(きょう)は車(くるま)を運転(うんてん)してきたので、酒(さけ)を飲(の)むわけにはいかないんだ。Hôm nay vì tôi lái xe nên không thể uống rượu được Trong …

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N2 ~わけです

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N2 ~わけです 普通形/辞書形 + ~わけです Trường hợp 1: ~わけ、~わけで Trường hợp này dùng để chỉ lý do giống như 理由 例1:どういうわけでそんなことをしたのですか。Vì lý do gì mà làm chuyện như thế hả? 例2:どうしてけんかをしたのか。わけを聞かせてよ。Tại sao lại cãi nhau? Nói cho tôi nghe lý do nào Trường hợp …

NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT N2 – 4 CÁCH DÙNG CỦA ~わけではない

Ngữ pháp tiếng Nhật N2 ~わけではない: ý nghĩa chung là dùng để phủ định điều gì đó gây hiểu nhầm, ngộ nhận của đối phương) 普通形 + ~わけではない Trường hợp 1: そういうわけではない Trong cuộc nói chuyện, sau khi nghe lời nói của đối phương, chúng ta có cảm giác là …
Call Now Button